2014. január 20., hétfő

Mi biztosan ott leszünk


Január 16-án találkoztak a szervezők a budai Bét Sálom Zsinagógában, hogy megtegyék az utolsó előkészületeket a két hét múlva kezdődő képzésre. Szeretettel várunk Benneteket!

2013. november 5., keddA Vallásközi Párbeszéd Társasága (VaPaTa)
és a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI)


szeretettel meghív Benneteket:


Kisebbség és többség:
Vallásközi találkozó és képzésIdőpont:
2014. január 31. – február 2.
(péntek délutántól vasárnap délutánig)


Helyszín:
                            Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
1223 Budapest (Budatétény), Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.


A negyvenfős találkozó és képzés mindazon (18 év fölötti) hívő ember számára nyitott, aki:

      kíváncsi más vallású (például Krisna-tudatú, buddhista, zsidó, keresztény muszlim, vagy bahá’í), illetve más felekezetű (például ortodox, római katolikus, evangélikus, református, vagy éppen unitárius) kortársa életére és gondolataira;

      szeretne eleven tapasztalatokat szerezni az őszinte vallásközi párbeszéd területén;

      és szívesen töltene el egy lelkileg gazdagító hétvégét szép helyen és baráti társaságban.

Önköltséges részvételi díj (amely magában foglalja az összes napra a szállást (kétfős szobákban) és a háromszori étkezést): 12.000 Ft

Jelentkezni 2013. december 23-ig
Nagypál Szabolcsnál
vallaskonf@yahoo.com

Bővebb tájékoztatás:
-         www.vallaskoziparbeszed.hu
-         http://vapata.blogspot.hu
-         www.facebook.com/vallaskoziparbeszedtarsasaga

2011. szeptember 12., hétfő

Mi vagyunk a Föld zacca


A második magyarországi vallásközi képzés záróalkalmán nagy körben ülnek egymás mellett bahájok, bráhminok, buddhisták, keresztények (evangélikusok, görög és római katolikusok, reformátusok és unitáriusok), Krisna-tudatúak, muszlimok és zsidók, és igyekeznek egyetlen mondatba sűrítve megfogalmazni, hogy mit jelentett számukra az elmúlt három nap.

A feladat nem egyszerű, hiszen a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) és a Vallásközi Párbeszéd Társasága (VaPaTa) közös szervezésében létrejött képzés a tapasztalaton alapuló tanulást tűzte ki célul maga elé, melyet hathatósan meg is valósított. 2011. szeptember 9–11. között a verbiták Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házában hét valláshoz tartozó harminchét résztvevő gyűlt össze, hogy a hívő ember életútjának témakörében bővítse ismereteit és lelkiségi élményeit.

Amikor először helyet foglaltak a körben, még nem sejtették vállalásuk nagyságát. A következő napok ugyanis nem csupán előadásokból és udvariasan távolságtartó kerekasztal-beszélgetésekből álltak, amelyek után ki-ki esténként visszatért magányos szobácskájába. A szervezők igyekeztek szakítani az eddigi magyarországi vallásközi gyakorlattal, és az együttélésre, egymás kölcsönös megismerésére helyezték a hangsúlyt.

A hétvégén a résztvevők tudomásul vették a vallási különbségeket, ugyanakkor méltányolták egymásban a hívő embert. Tisztelték a hagyományok sajátosságait, és a kölcsönös gazdagodás lehetőségét látták a beszélgetésben. Kérdéseket tettek föl; nem azért, hogy provokáljanak, hanem, hogy még többet tanuljanak egymástól és egymásról. A cél a találkozás és a párbeszéd volt, nem föltétlenül az egyetértésre jutás. Egyenlő felekként tapintatos szeretettel fordultak egymáshoz.

A nyitottság, a kíváncsiság, a másik elfogadása, a megértésére törekvés, a saját hitvallás és vallási rendszer érthető elmagyarázása, a tiszteletteljes figyelem nem csupán elméleti értékek maradtak, hanem a szervezők lehetőséget biztosítottak mindezeknek a gyakorlatba átültetésére és a finomítására is.

A körülmények nem „laboratóriumiak” voltak, hanem hétköznapiak: mindenki a megszokott viseletét hordta, és a saját imádságát mondta a vallási előírásainak megfelelő időpontban. A vallásos hitét senkinek nem kellett föladnia vagy háttérbe szorítania, hanem mindez az élet olyan kiemelt értékeként volt kezelve, melyet most meg lehetett nyitni, áttetszővé lehetett tenni a többiek számára is.

A kiselőadások a maguk húsz perces időtartamával beszélgetésindító fölvezetésként, a másfél órás kiscsoportos együttlétek hátteréül szolgáltak, ahol ki-ki személyes hitélményeit osztotta meg a társaival olyan kérdések kapcsán, mint például: hogy jelenik meg a vallás a családi életedben; mi volt az első érett vallási döntésed; mi kell ahhoz, hogy boldog legyél; és hogyan segít mindebben a vallásod?

A résztvevők a különböző vallások imaalkalmaira is meg voltak híva. Ezek nem közös imádságok voltak, hanem egy-egy vallás sajátos imája, melyet megnyitott a más vallású társai előtt. Számos embernek ez volt az első alkalma, hogy személyesen jelen lehetett egy keresztény, Krisna-tudatú (vaisnava) vagy muszlim imádságon, zsidó szombat-köszöntésen, vagy buddhista és bráhmin szemlélődésen.


A közös étkezések lebonyolítása is megfontolt szervezést igényelt, hogy a sajátos vallási előírások sokaságát megtartva ki-ki egymás mellett tudja elfogyasztani ugyanazon ételt. A hús, hal, zsír, tojás, hagyma, gomba nélküli étkezés föladta a leckét a verbiták szakácsának, aki a bablevesben és a gyümölcsrizsben találta meg a résztvevők nagy örömére szolgáló keresztmetszetet.

A képzés felülmúlta a szervezők várakozásait. A kiscsoportos beszélgetések helyszíneiről ugyanis derűs kacagás szűrődött ki, az alkalmak közötti szünetben mindenki ott zsibongott a gyümölcstea és a házi sütemények asztala körül, hogy végre személyesen is föltehesse azon kérdését egy-egy más vallású hívőnek, amelyet eddig nem mert, vagy amire nem volt lehetősége.

Esténként kis mécsesek fényénél zajlott a kötetlen találkozás, és még hajnali háromkor is szó szót követett, nehogy kihasználatlan maradjon e különleges alkalom.

A zárókörben nehéz volt megfogalmazni azt a bizonyos egyetlen mondatot. Ilyesmik születtek:

– Itt döbbentem rá, hogy nem magától értetődő katolikusnak lenni.

– Nagyon nyitott emberek jöttek, ha mindenki ilyen lenne, jobb hely lenne a világ.

– Igazából nem is a vallásokról, hanem a vallásoktól tanultunk. Személyes tudást kaptunk egy-egy embertől, ahogyan ő alázatban, szelídségben, elköteleződésben megéli a vallását. Rajtuk keresztül itt én Allahtól, Buddhától és Krisnától tanultam rengeteget.

– Itt értettem meg, hogy ugyanaz a célunk: mindannyian közelebb akarunk kerülni Istenhez.

– A „világot” valószínűleg kilencven százalékban nem érdekli mindaz, amiről mi itt beszéltünk. Nekünk mégis ez jelenti az életünket. Jó, hogy itt nem kellett szégyellnünk, vagy elhallgatnunk azt, ami számunkra a legfontosabb.

– Nekem a hétvége a felelősség átélését jelentette. A vallásom képviselőjeként minden szavam, minden mozdulatom jelentőséggel bírt. Komolyabb hittel megyek el innét, mint amellyel megérkeztem.

– Egy muszlim mondás szerint, ha egy társaság Istenért gyűlik össze, akkor hetvenezer angyal könyörög értük, és Isten könyörülete és nyugalma veszi körül őket. Én ezt éltem át itt.

– Mi itt valami különlegeset tapasztaltunk meg, méghozzá sűrített formában. Bizony, mi vagyunk a Föld zacca. Adja meg az Örökkévaló, hogy ilyen legyen maga az ital is!

Rozs-Nagy Szilvia

2011. július 12., kedd

Vallásközi Képzés II. - A hívő ember életútja

A pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI)

és a Vallásközi Párbeszéd Társasága (VaPaTa)

Szeretettel meghív Benneteket

második vallásközi képzésére:


A hívő ember életútja:

Vallásközi képzés II.

Időpont:

2011. szeptember 9–11.
(péntek délutántól vasárnap délutánig)

Helyszín:

Szent Arnold Lelkigyakorlatosház

1223 Budapest (Budatétény), Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.


A negyvenfős találkozó és képzés mindazon hívő (elsősorban 18 és 45 év közötti) ember számára nyitott, aki:

– kíváncsi más felekezetű (evangélikus, ortodox, református, római katolikus, vagy éppen unitárius), illetve más vallású (például bahá’í, buddhista, Krisna-tudatú, muszlim, zsidó) kortársa hétköznapjaira és ünnepeire;

– szeretne eleven tapasztalatokat szerezni az őszinte vallásközi párbeszéd területén;

– és szívesen töltene el egy lelkileg gazdagító hétvégét szép helyen és baráti társaságban.

Részvételi díj (amely magában foglalja mindkét napra a szállást és az étkezést):

4000 Ft

Jelentkezni 2011. augusztus 15-ig a következő elérhetőségen lehet,

Nagypál Szabolcsnál: vallaskonf@yahoo.com.


Bővebb tájékoztatás és a jelentkezési lap letöltése e blog felső fülein található.

2011. január 9., vasárnap

Szúfi történetek - Üss e pontra

Az egyiptomi Dhun-Nun így magyarázta el egy példabeszédben, hogy miként tett szert tudásra a fáraók titkos irataiból.

Volt egy mutatóujjat ábrázoló szobor, amelynek fölirata ez volt:
− Üss e pontra a kincsért.
Eredete már homályba veszett, de nemzedékek egész sora kalapálta a megjelölt helyet. Mivel azonban a lehető legkeményebb kőből faragták, semmi hatást nem értek el, a szöveg értelme homályban maradt.
A bölcs, szemlélődésbe merülve a szobor előtt, az egyik délben észrevette, hogy a mutatóujj árnyéka, melyet évszázadokon keresztül figyelmen kívül hagytak, a szobor alatti padlón egy ponthoz vezetett.
Miután megjelölte a helyet, beszerezte a szükséges szerszámokat, majd apró ütésekkel föltérképezte a követ, amelyről kiderült, hogy rejtekajtó egy földalatti barlanghoz. A barlangban pedig különleges eszközök voltak, amelyek alapján meg tudta érteni a fáraók üzenetét.
Gyűjtötte Idrie Shah. Magyarra átültette Nagypál Szabolcs.

2011. január 4., kedd

Szúfi történetek - A kereskedő és a bölcsek
Egy gazdag tabrizi kereskedő Koniába érkezett, s a legbölcsebb embert kereste, mert nagy gondban volt. Miután megpróbált tanácsot kapni a vallási vezetőktől, jogtudósoktól és másoktól, meghallotta, hogy a bölcs Rúmí a városban van, s el is vitték hozzá.

Ajándékképpen magával vitt ötven aranyat. Amikor megpillantotta a bölcset a szobájában, nagyon meghatódott. A bölcs azt mondta neki:
− Elfogadom az ötven aranyad. De veszítettél kétszázat, és pontosan ezért jöttél most hozzám. Isten megbüntetett téged, és rá akar vezetni valamire. De ezután már minden rendben lesz veled.
A kereskedő elámult azon, hogy a bölcs mennyi mindent tudott róla. A bölcs folytatta:
− Azért vagy gondban, mert hajdanán a keresztény nyugaton láttál egy keresztény bölcset, aki a földön hevert, te pedig leköpted. Menj el hozzá, kérj bocsánatot tőle, s add át az üdvözletemet.
A kereskedő döbbenten állt, hogy a bölcs ennyire olvas a gondolataiban.
− Megmutassuk őt most neked? − kérdezte a bölcs.
Megérintette a szoba falát, a kereskedő pedig látta, hogy a keresztény bölcs éppen egy európai piactéren tartózkodik. A kereskedő kihátrált a szobából, teljesen megrökönyödve.

A kereskedő, amilyen gyorsan csak tudott, a keresztény bölcshöz utazott, akit éppen földre borulva talált. Amint közelebb ment hozzá, a frank dervis azt mondta:
− A muszlim bölcs beszélt velem.
A kereskedő odanézett, ahová a keresztény bölcs mutatott, látta a muszlim bölcset mint egy mozgóképet, amint a következő szavakat mondja:
− Akár rubint, akár kavics, Isten hegyén van elég hely, van hely mindenkinek.

A kereskedő elvitte a keresztény bölcs üdvözletét a muszlim bölcsnek, és csatlakozott a tanítványok koniai közösségéhez.


Gyűjtötte Idries Shah. Magyarra átültette Nagypál Szabolcs. Kép innét.

2010. december 3., péntek

Programajánló december 7-re

Helyszín: Tranzit Art Café
1116 Budapest, Kosztolányi Dezső tér – Bukarest utca,
+36 1 209 30 70, www.tranzitcafe.com


ATYA CSAK EGY VAN

Vallásközi párbeszéd programsorozat a Tranzit Art Café-ban

Az Ázsia-Európa Találkozó (ASEM) vallásközi párbeszéd kezdeményezéséhez kapcsolódóan a thaiföldi kormány vallásközi kulturális fotópályázatot hirdetett, “Igen, mi hiszünk a vallásközi párbeszédben” címmel, amely a kultúrák közötti, vallási és társadalmi kérdésekre fókuszált. A beérkezett anyagokból válogatás készült, melyet a Tranzit Art Café-ban mutatunk be 2010. december 7. és Vízkereszt között.

A fotókiállítás mellett filmeket vetítünk és kerekasztal-beszélgetést szervezünk, célunk a vallási sokszínűség bemutatása.

Megnyitó: 2010. december 7. kedd este 7.00 óra. Tranzit Art Café
XI. kerület, Ulászló Bukarest utca sarok (a Kosztolányi Dezső térnél)

A fotókiállítást és az eseménysorozatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára Rétvári Bence és főosztályvezetője nyitja meg.

A megnyitóbeszédeket követően indul a kerekasztal-beszélgetés.
Résztvevők:
• Kiss Ulrich jezsuita szerzetes
• Radnóti Zoltán rabbi
• Sóskuti Zoltán református lelkész
• Sulok Zoltán Magyarországi Iszlám Egyház elnöke
• Tornóczky Gusztáv a Krisna-tudatú Hívők kommunikációs igazgatója
Moderátor: Cser Zoltán a Tan Kapuja Buddhista Főiskola megbízott előadója

Az eseményhez kapcsolódó filmvetítések:
• december 4. Babett lakomája (G. Axel)
• december 13. Ádám almái (A. T. Jensen)
• december 18. Mosiuer Ibrahim és a Korán virágai (F. Dupeyron)
• december 20. Kundun (M. Scorsese)
• december 27. Jákob rabbi kalandjai (G. Oury)
A filmvetítések 19 órakor kezdődnek.

A belépés minden programra ingyenes!